Chiến tranh thương mại gây hại hay có lợi với nông nghiệp Việt Nam?

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sẽ tác động rất lớn đến cấu trúc của nền kinh tế thế giới trong tương lai, gây thiệt hại nhưng cũng tạo ra cơ hội gián tiếp cho các nước mà nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào sản xuất nông nghiệp như Việt Nam.

Đọc tiếp …

 

Phóng viên VNS