Đô thị hóa gây ra thách thức đối với phát triển bền vững của Việt Nam

Việt Nam đang trong thời kỳ đô thị hóa vàng với số lượng các dự án phát triển thành phố ngày càng tăng. Giai đoạn này được dự đoán sẽ tiếp tục sau năm 2050 nhưng có thể là một thách thức.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN