Nâng cấp chiến lược xanh cho thế giới ngày mai

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH & ĐT) và Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu (GGGI) đã có nhiều năm hợp tác chặt chẽ trong nỗ lực hướng Việt Nam tới một tương lai xanh hơn. Bà Hạnh Lê, đại diện quốc gia của GGGI tại Việt Nam đã có bài viết về mối quan hệ hợp tác bền chặt này với triển vọng tươi sáng hơn trong tương lai.

Cùng với Bộ KH & ĐT, GGGI sẽ đánh giá chuyển đổi số bền vững trong bối cảnh khung chính sách hiện tại của Việt Nam. Đồng thời, GGGI sẽ hỗ trợ về mặt chuyên môn với thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư xanh thông qua Chương trình Doanh nghiệp sáng tạo xanh toàn cầu, và hỗ trợ doanh nghiệp huy động đầu tư cho các giải pháp kỹ thuật số xanh, như giải pháp tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo, giao thông bền vững…

Đọc tiếp… 

Hạnh Lê