Khơi thông đầu tư tư nhân cho phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã phối hợp tổ chức hội thảo với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia, nhà đầu tư và các doanh nghiệp nhằm phân tích rào cản và cơ hội khơi thông đầu tư tư nhân để thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

Như được thể hiện rõ trong nhiều văn bản pháp luật, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo được coi là một trong những động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam, đồng thời là yếu tố hỗ trợ chính để đạt được SDGs.

Tuy nhiên, đầu tư công và tư nhân của Việt Nam vào khoa học và công nghệ tương đối thấp so mức trung bình toàn cầu. Ở mức 0,5% GDP, tỷ lệ đầu tư thấp hơn gần 5 lần so tỷ lệ đầu tư vào khoa học công nghệ trung bình trên thế giới là 2,23%.

Đọc tiếp…