Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao

Ngày 21/4/2019, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tọa đàm khoa học “Gắn kết cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao”. 

Trước thực trạng khoảng 46% nguồn nhân lực trong nông nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của việc ứng dụng các thành tựu KHCN mới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực có đủ kiến thức và kĩ năng để đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nền nông nghiệp thông minh.

Sau phần thảo luận, đã có hơn 30 biên bản thoả thuận hợp tác được ký giữa các cơ sở giáo dục đại học và các doanh nghiệp trong đào tạo và đào tạo bổ sung nguồn nhân lực nông nghiệp trình độ cao.

Đọc tiếp…