Cơ hội giáo dục bình đẳng cho trẻ em Việt Nam trong bối cảnh COVID-19

Hôm nay 15/6, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và Tổ chức STEAM for Vietnam Foundation cùng công bố chương trình hợp tác trong việc cung cấp cho trẻ em Việt Nam cơ hội học tập bình đẳng trong các lĩnh vực liên quan đến STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học) đáp ứng các tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu.

Đọc tiếp…