UNFPA và công ty dược phẩm Hoa Kỳ hợp tác triển khai tiêm vắc-xin HPV tại Việt Nam

Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) và công ty dược phẩm Merc Sharp & Dohme (MSD) có trụ sở tại Hoa Kỳ sẽ chung tay hỗ trợ Bộ Y tế triển khai chương trình tiêm chủng phòng chống ung thư cổ tử cung ( HPV) giai đoạn 2019-2021. Thỏa thuận hợp tác đã được ký kết giữa hai bên tại Hà Nội vào ngày 24/7.

Với tổng ngân sách 400.000 USD, mục đích của hợp tác này nhằm đưa ra các bằng chứng có chất lượng để khuyến khích các bên có liên quan cấp quốc gia và địa phương trong việc giải quyết gánh nặng bệnh tật liên quan đến HPV, hỗ trợ mở rộng quy mô tiêm chủng vắc-xin HPV và xây dựng chính sách để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung.

Đọc tiếp…