UNFPA hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh hệ thống đăng ký và thống kê hộ tịch

Ngày 9/8, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) Việt Nam và tổ chức Vital Strategies đã ký thỏa thuận cho giai đoạn 2 trong khuôn khổ triển khai Sáng kiến Dữ liệu cho Sức khỏe, được tài trợ bởi Bloomberg Philanthropies và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia nhằm tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện công tác đăng ký và thống kê hộ tịch.

Sự liên thông kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành – nhất là dữ liệu về sinh, tử – không chỉ phục vụ xây dựng chính sách của các bộ, ngành, địa phương mà còn trực tiếp phục vụ công tác bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp…