UNESCO kêu gọi 122 quốc gia thúc đẩy khoa học mở và tăng cường hợp tác để ứng phó với COVID-19

Ngày 30/03/2020, UNESCO đã khởi xướng Hội nghị bộ trưởng trực tuyến “Covid-19 và Khoa học mở” với sự tham dự của 77 Bộ trưởng cùng với các đại diện khác của ngành Khoa học và Công nghệ từ 122 nước (trong đó có Việt Nam) để chia sẻ kinh nghiệm ứng phó khẩn cấp với Covid-19 hiện nay.

Đọc tiếp…

UNESCO