Diễn đàn UNESCO về Giáo dục vì Sự phát triển bền vững khai mạc tại Hà Nội

Diễn đàn UNESCO về Giáo dục vì Sự phát triển bền vững và công dân toàn cầu đã khai mạc tại Hà Nội vào ngày 2/7, quy tụ hơn 350 nhà lãnh đạo, nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia và nhà giáo dục từ hơn 100 quốc gia.

Trong khuôn khổ của diễn đàn sẽ diễn ra bảy phiên họp toàn thể, bốn phiên thảo luận nhóm. Đại biểu tham gia diễn đàn có cơ hội chia sẻ những phương thức tiếp cận sáng tạo, có tính khả thi để giải quyết những tồn tại và khai thác triệt để tiềm năng từ ba phạm vi của lĩnh vực học tập (nhận thức, cảm xúc xã hội và hành vi) nhằm đạt mục tiêu 4.7 trong nhóm các mục tiêu về giáo dục (SDG 4) của Chương trình Nghị sự 2030.

Đọc tiếp…