UNDP cam kết giúp Việt Nam tiếp cận dựa trên quyền con người trong hành động vì khí hậu

Ngày 18/10, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức thảo luận chính sách về Mối quan hệ giữa quyền con người và biến đổi khí hậu, tập trung vào việc làm thế nào để đạt được sự phát triển môi trường công bằng, xanh và bền vững trên nguyên tắc lấy bình đẳng và quyền con người làm trung tâm.

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy, UNDP đã ra mắt tài liệu chính sách về tác động của biến đổi khí hậu đối với quyền con người và cách giải quyết các tác động đó.

Đọc tiếp…