UNDP hỗ trợ Đà Nẵng xây dựng mạng lưới kinh tế tuần hoàn

Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES), phối hợp với Phòng Thí nghiệm Tăng tốc Việt Nam (Accelerator Lab Việt Nam – AccLab), một thành viên của mạng lưới 90 AccLabs trên toàn cầu thuộc Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), đã khởi động Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Đà Nẵng và Boot Camp nhằm hỗ trợ các dự án sáng tạo tại thành phố và khu vực miền Trung Việt Nam.

Mạng lưới được chính thức ra mắt vào ngày 11/11, nhằm giúp đỡ những cá nhân tài năng với các dự án sáng tạo về cải thiện xử lý chất thải rắn và thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong cộng đồng ở miền Trung Việt Nam.

Đọc tiếp…