Xây dựng gói dịch vụ đa ngành hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực

Một gói dịch vụ đa ngành gồm cả y tế, dịch vụ xã hội, tư pháp và hành pháp… hỗ trợ cho mọi phụ nữ và trẻ em gái từng bị bạo lực trên cơ sở giới đang được xây dựng tại Việt Nam. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo giới thiệu gói dịch vụ thiết yếu dành cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực tại Việt Nam mà Liên hợp quốc tại Việt Nam và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa công bố ngày 22/11 tại Hà Nội.

Đọc tiếp …

 

Hồng Kiều