Cứ 3 phụ nữ Việt Nam thì có 2 người phải chịu đựng bạo lực gia đình

Một cuộc khảo sát cho thấy 63% phụ nữ Việt Nam sống chung với bạo lực về thể xác, tình dục, tinh thần, kinh tế cũng như kiểm soát hành vi do chồng hoặc người sống chung gây ra.

Số liệu trên là kết quả của Điều tra quốc gia lần thứ 2 về bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam, được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng cục Thống kê thực hiện vào năm ngoái. Cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện năm 2010.

Đọc tiếp…

Minh Nga