Tăng học phí sẽ ảnh hưởng đến học sinh dân tộc thiểu số

Khi các trường đại học tự chủ về mặt tài chính, sinh viên dân tộc thiểu số nhập học một số ngành có thể bị ảnh hưởng bởi việc tăng học phí nếu các trường họ học áp dụng mức phí cao hơn mức trần của Chính phủ.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS