Bộ GTVT hủy đấu thầu quốc tế dự án cao tốc Bắc Nam, tìm kiếm nhà thầu trong nước

Ngày 23/09, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã phát thông báo hủy kết quả đấu thầu quốc tế đối với 8 dự án thành phần của tuyến đường cao tốc Bắc Nam và điều chỉnh để đấu thầu rộng rãi trong nước.

Trong thông báo gửi tới giới truyền thông Bộ GTVT cho biết quyết định được đưa ra dựa trên sự đồng thuận sau khi tham khảo ý kiến các cơ quan liên quan, Bộ sẽ điều chỉnh hồ sơ mời sơ tuyển phù hợp với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư cho 8 dự án PPP cho phần phía đông của đường cao tốc xuyên Việt.

Các nhà đầu tư trong nước, theo Bộ, hoàn toàn có đủ năng lực thực hiện các dự án thành phần trong dự án đường cao tốc Bắc-Nam.

Đọc tiếp…