Bộ trưởng giao thông ban hành các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa ban hành kế hoạch cải thiện an toàn giao thông cho năm 2019, trong đó nêu chi tiết các biện pháp nâng cao nhận thức cộng đồng và tuân thủ luật lệ giao thông. Kế hoạch này nhằm giảm số vụ tai nạn giao thông và thương vong 10% so với năm 2018.

Đọc tiếp

VNS Reporter
http://Phóng viên VNS