Tăng tốc phát triển hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long

Việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông kết nối đồng bằng sông Cửu Long và trung tâm kinh tế phía nam của Thành phố Hồ Chí Minh cần được đẩy nhanh trong thời gian tới bằng cách tăng vốn đầu tư từ ngân sách cùng với tăng cường vốn xã hội hóa, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khuyến nghị tăng tổng vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở đồng bằng và thành phố lên 35% trong 10 năm tới (2020-2030), đề xuất sử dụng một phần ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh nộp về Trung ương để đầu tư phát triển giao thông.

Đọc tiếp…