Cần có chính sách minh bạch để hút vốn vào TTCK

Chính sách rõ ràng, minh bạch và hiệu quả là cần thiết để khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 124 tỷ đô la Mỹ và được coi là một trong 7 thị trường phát triển nhanh nhất thế giới trong hai năm qua.

Đọc tiếp …

Phóng viên Bizhub