Quốc hội sẽ thảo luận Luật chuyển giới vào năm 2020

Quốc hội sẽ thảo luận dự luật để đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người chuyển giới, bao gồm cả người đã tiến hành phẫu thuật và chưa phẫu thuật chuyển giới, vào năm 2020. 

Đọc tiếp

Phóng viên VNS