Chuyển giao công nghệ từ các công ty FDI vẫn còn thấp

Mặc dù đóng góp rất lớn vào kinh tế Việt Nam nhưng tỷ lệ chuyển giao công nghệ từ các doanh  nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hiện vẫn còn rất thấp.

Đọc tiếp …

Cẩm Anh