Khóa tập huấn nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu ở các vùng ven biển

Hội thảo khởi động và chương trình tập huấn trực tuyến về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các địa phương ven biển đang diễn ra trong 2 ngày 6 – 8/7.

Được phối hợp tổ chức bởi Cơ quan Quản lý Thiên tai Việt Nam (VDMA) và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam, các sự kiện này là một phần hoạt động trong dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh (GCF), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Chính phủ Việt Nam hỗ trợ.

Đọc tiếp…