Tổ chức lớp tập huấn về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Lần đầu tiên tại Việt Nam đã diễn ra tập huấn về khung lý thuyết và thực hành RESPECT WOMEN (Tôn trọng phụ nữ) nhằm nâng cao năng lực về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới hiệu quả trong tương lai.

RESPECT WOMEN là viết tắt của khung lý thuyết và thực hành hướng dẫn các nhà hoạch định chính sách về các chương trình và chính sách nhằm phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ do WHO, UN Women và 11 đối tác phát triển năm 2019 dựa trên các nguyên tắc tôn trọng và bình đẳng, cũng như các bài học kinh nghiệm dựa trên bằng chứng về những can thiệp có hiệu quả trong việc ngăn chặn bạo lực xảy ra và tái diễn.

Đọc tiếp…