Hà Nội thiệt hại 1,2 tỉ đô la Mỹ mỗi năm do tắc đường

Theo Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải, mỗi năm Hà Nội thiệt hại 1-1,2 tỷ đô la Mỹ do tắc đường.

Đọc tiếp …

Phóng viên VietnamNet