Tai nạn giao thông Việt Nam gây tổn thất 50.000 tỷ đồng mỗi năm

Mỗi năm tổn thất do tai nạn giao thông ở Việt Nam gây ra gần 50.000 tỷ đồng, bằng gần 30% ngân sách giáo dục và 60% giá trị xuất khẩu lúa gạo, tương đương 1,5 triệu người không có thu nhập trong một năm.

Chi tiết

Phóng viên TTXVN