Thương mại là động cơ tăng trưởng cho toàn cầu hóa Việt Nam

Tỷ lệ thương mại/GDP của Việt Nam đạt mức 200% vào năm ngoái, mức cao nhất cho bất kỳ quốc gia nào có dân số từ 50 triệu người trở lên. Dữ liệu này, do Ngân hàng Thế giới công bố, cho thấy rằng đất nước đang thu được nhiều lợi ích từ một nền kinh tế mở tại một thời điểm mà chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng, như đã thấy sau khi Anh rời E.U. và căng thẳng thương mại gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Đọc tiếp …

Đạt Nguyễn