Theo chân lực lượng chống buôn lậu gỗ ở Việt Nam


Kế hoạch hành động thực thi pháp luật, quản trị và thương mại (FLEGT) của EU lâm nghiệp với Việt Nam xuất hiện vào thời điểm ngành công nghiệp gỗ ở đây vẫn bị tàn phá bởi tham nhũng, trộm cắp và khai thác gỗ bất hợp pháp. Ước tính khoảng 30.000 đến 50.000 vụ vi phạm về rừng được báo cáo hàng năm, theo tổ chức phi lợi nhuận chứng nhận toàn cầu, Nepcon.

Đọc tiếp

Chris Humphrey