Khai thác titan đe dọa môi trường

Các dự án khai thác và chế biến Titan ở các tỉnh miền Trung đã gây ra tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế khác và khiến môi trường có nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng. …

Đọc tiếp …

Van Nam