Ba nhà khoa học nữ Việt Nam được vinh danh trong top 100 nhà khoa học tiêu biểu châu Á.

3 nhà khoa học nữ Việt Nam đã được vinh danh trong danh sách 100 nhà nghiên cứu tiêu biểu của năm, theo Tạp chí Khoa học Châu Á tại Singapore.

Cả 3 nhà khoa học đều đã nhận được học bổng L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học, giải thưởng nhằm tôn vinh tài năng của những nhà khoa học nữ đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Đọc tiếp…