Ba triệu thanh niên Việt Nam bị các vấn đề về sức khỏe tâm thần

Khoảng ba triệu thanh niên Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các vấn đề tâm thần và tâm lý, nhưng chỉ có 20% trong số họ được điều trị y tế trong khi số còn lại sử dụng rượu, thuốc lá và ma túy.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS