30 đơn vị du lịch ký cam kết bảo vệ môi trường và động vật hoang dã

Ngày 17-12, đại diện 30 công ty du lịch, lữ hành và tổ chức du lịch bảo tồn đã ký cam kết ủng hộ du lịch có trách nhiệm với môi trường, thiên nhiên và bảo tồn động vật hoang dã.

Cam kết nêu rõ việc tôn trọng thiên nhiên, hệ sinh thái và văn hóa địa phương trong hoạt động kinh doanh du lịch cũng như nghiêm cấm việc khai thác, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ, quảng cáo và giới thiệu các sản phẩm bất hợp pháp từ động vật hoang dã.

Đọc tiếp…