Hội nghị lần thứ ba về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Tại hội nghị được tổ chức tại Cần Thơ ngày 13/3 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra quan điểm chiến lược tiếp cận mới đối với sự phát triển vùng ĐBSCL với 8 nội dung có các từ khóa đều bắt đầu bằng chữ G bao gồm: “giao” (giao thông), “giáo dục”, “giang” (sông), “gắn” (kết nối), “giàu”, “giỏi” (tài năng), “già” và “giới”.

Tại hội nghị, đại diện đến từ các đối tác và tổ chức phát triển đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển bền vững và thích ứng với khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long thông qua việc ban hành Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ năm 2017 và đăng cai tổ chức hội nghị.

Đọc tiếp…