Vai trò các bên trong tham vấn thủy điện lưu vực sông Mekong

Ngày 11/9 tại Hà Nội, các chuyên gia môi trường đã tham dự hội nghị thảo luận về vai trò quan trọng của các bên liên quan trong quy hoạch thủy điện, bảo vệ nguồn nước hạ lưu sông Mekong.

Hội nghị do Trung tâm Tư vấn Phát triển bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi biến đổi khí hậu, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam phối hợp tổ chức.

Các tham luận nhấn mạnh đến diễn biến cạn kiệt và ô nhiễm nguồn nước ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây và những tác động đến phát triển kinh tế -xã hội tại địa phương; tiềm năng thủy điện vừa và nhỏ ở huyện Sa Pa, Lào Cai và những tác động đến môi trường, du lịch của huyện…

Đọc tiếp…

Lý Thanh Hương