Mặt trái của tăng trưởng xuất khẩu

Trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng vọt song song với việc ngày càng có nhiều vụ kiện chống lại các công ty Việt Nam.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp Việt Nam, việc ký kết 15 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã góp phần giảm áp lực từ hàng rào thuế quan đối với thương mại tự do. Tuy nhiên nghịch lý là FTA cũng làm gia tăng các hành động chống bán phá giá của nước ngoài để bảo hộ ngành sản xuất nội địa.

Đọc tiếp…

Hung Le, Ngoc Nguyen