Người hưởng lương hưu cao nhất hơn 100 triệu đồng mỗi tháng

Mức lương hưu cao nhất Việt Nam thuộc về một người đàn ông ở TP HCM nghỉ hưu từ năm 2015. (…) Người này tham gia bảo hiểm xã hội trong 23 năm 3 tháng và ở những năm trước khi nghỉ hưu đã đóng bảo hiểm mức 18 triệu đồng/tháng. Với mức đóng này, khi nghỉ hưu vào tháng 3/2015, ông được lĩnh lương hưu mức 87 triệu đồng/tháng. Sau 2 lần điều chỉnh lương hưu, mức này tăng lên hơn 100 triệu đồng/tháng…

Đọc tiếp

Đoàn Loan