Lợi ích kép của các giải pháp chống biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học Quản lý Môi trường đã tiến hành nghiên cứu đánh giá những lợi ích môi trường kép mang lại bởi các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đọc tiếp …

Thiên Nhiên