Vỡ mộng FDI và lời cảnh báo ‘bẫy giá trị gia tăng thấp’

Để tránh “bẫy thu nhập trung bình” và vươn lên trở thành quốc gia phát triển, Việt Nam cần đổi mới chiến lược thu hút FDI. Các nhận định cho rằng, thu hút đầu tư nước ngoài 30 năm qua không thành công như mong đợi.

Tính đến cuối năm 2021, Việt Nam thu hút được 408 tỷ USD vốn đăng ký đầu tư nước ngoài (FDI), đứng thứ 18 trên thế giới và thứ hai khu vực Đông Nam Á. Tuy thu hút nhiều vốn, nhưng có quá nửa số doanh nghiệp FDI liên tục báo cáo kinh doanh thua lỗ và sự lan tỏa của khu vực này tới nền kinh tế còn hạn chế. 

Xét về bản chất, “bẫy giá trị gia tăng thấp” cũng là một biểu hiện của “bẫy thu nhập trung bình”. Nó xảy ra với một quốc gia không xây dựng được nền tảng công nghiệp trong nước vững mạnh, tăng trưởng chủ yếu dựa vào nguồn lực bên ngoài (khu vực FDI).

Đọc tiếp…

Trần Thuỷ