Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên tại Thừa Thiên-Huế

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Tam Giang – Cầu Hai vừa được thành lập, theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khu bảo tồn được thành lập nhằm khôi phục môi trường sống và các hệ sinh thái đặc thù, đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy sản; đồng thời phát triển quần thể của các loài chim hoang dã, quý hiếm.

Theo UBND tỉnh, Tam Giang – Cầu Hai được coi là hệ đầm phá lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đọc tiếp…