Ngành dệt may trong quá trình tự động hóa

Hàng năm, ngành dệt, xơ xợi và nhuộn cần khoản 300-400 kỹ sư nhưng các trường đại học chỉ cung ứng được khoảng 30 kỹ sư.

[…]Ở Việt Nam, 86% lao động may mặc và giày dép sẽ bị ảnh hưởng bởi quá trình thay thế lao động. 

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS