Thêm 10 triệu người được hưởng lợi từ các chính sách giảm nghèo mới

Với chuẩn nghèo đa chiều mới được phê duyệt năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tăng từ 5,2% năm 2020 lên 9,35% năm 2022, đồng nghĩa với thêm 10 triệu người được hưởng lợi từ các chính sách và chương trình mục tiêu của Chính phủ về bảo trợ xã hội và giảm nghèo trong giai đoạn 2021-2025.

Thông tin này được chia sẻ tại lễ công bố Báo cáo Nghèo Đa chiều (MDP) 2021 tại Hà Nội vào ngày 28/7 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA), Ủy ban Dân tộc (UBDT), Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) phối hợp biên soạn.

Đọc tiếp…