Công nghệ trao quyền cho người khuyết tật

22 người khiếm thị sẽ tham gia Chương trình đào tạo kinh doanh trực tuyến trên nền tảng công nghệ số kéo dài 4 tháng tại Hà Nội để giúp họ thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chung sống với đại dịch COVID-19. Các học viên sẽ trở thành những người bán hàng trực tuyến hoặc các cộng tác viên bán hàng cho các thương hiệu.

Nhiều học viên đã bắt đầu kinh doanh online hoặc thực hành kỹ năng marketing online.

Đọc tiếp…