Đề xuất giải pháp năng lượng bền vững cho ngành gỗ và thủy sản

Trong giai đoạn 2011-2015, GDP của Việt Nam tăng 5,91% và nhu cầu điện tăng 11%, theo Bộ Công Thương (MOIT). Cường độ sử dụng năng lượng, hay đơn vị năng lượng cần thiết để sản xuất một đơn vị GDP, ở Việt Nam đã giảm trong những năm gần đây, nhưng con số này vẫn cao hơn 1,4 lần so với Thái Lan và hơn 1,6 lần so với Malaysia.

Đọc tiếp

Mai Lan