Giúp phụ nữ tiếp cận chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội

Cần chú trọng hơn nữa việc hỗ trợ phụ nữ tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) Hà Thị Nga đề xuất.

Để góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới, đặc biệt là đảm bảo bình đẳng tiếp cận an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho phụ nữ, đặc biệt là lao động nữ nhập cư, phụ nữ nông thôn, phụ nữ có thai và đang nuôi con bú, Hội LHPNVN đã đưa ra 4 nhóm giải pháp cụ thể:

  • bảo đảm an sinh xã hội về nhà ở cho lao động nữ nhập cư.
  • bảo đảm an sinh xã hội cho phụ nữ khi mang thai và sinh con.
  • bảo đảm an sinh xã hội cho phụ nữ nuôi con nhỏ, trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ.
  • bảo đảm an sinh xã hội tạo cơ hội có việc làm cho phụ nữ.

Đọc tiếp…