Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu cần điều chỉnh

Ngày 9/5, tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo đánh giá về việc điều chỉnh Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) để phù hợp với tình hình thực tế.

Qua tham vấn, các Bộ, ngành, lĩnh vực và các đối tác phát triển đã thống nhất quan điểm Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) cần điều chỉnh để phù hợp với Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris và Báo cáo đóng góp quốc gia tự xác định (NDC) của Việt Nam. 

Đọc tiếp…