Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật trong bối cảnh dịch COVID-19

Đến nay, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc kiềm chế đại dịch. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế và sức khỏe của người dân Việt Nam, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương như người cao tuổi và người khuyết tật.

UNFPA phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức cuộc thi Startup Kite 2021. Hoạt động này là một phần của giai đoạn triển khai dự án “Giảm thiểu tác động của COVID-19 lên các nhóm dân số dễ bị tổn thương – Đảm bảo tiến độ quốc gia đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam” của UNFPA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Đọc tiếp…

Thai An