Cần có hành động mạnh để không biến Việt Nam thành điểm đến phế liệu của thế giới

Để ngăn chặn Việt Nam trở thành điểm đến cho phế liệu từ các nước khác, các Bộ, ngành và địa phương cần tăng cường phối hợp trong việc quản lý nhập khẩu phế liệu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN