Tăng cường công cụ bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội khiến trẻ em sớm trở thành công dân số. Điều này mang lại nhiều lợi ích trong việc phục vụ học tập, giải trí, tăng cường tương tác xã hội. Tuy nhiên nó cũng đang đặt ra nhiều thách thức trong việc bảo vệ trẻ em, bởi môi trường không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và ảnh hưởng không lành mạnh tới trẻ.

Việc tìm kiếm các biện pháp để bảo vệ và đảm bảo an toàn cho trẻ trên môi trường trực tuyến đang được Chính phủ, các cơ quan hữu quan và các bậc phụ huynh hết sức quan tâm.

Bộ TT&TT được Thủ tướng giao chủ trì xây dựng Đề án bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo lành mạnh trên môi trường mạng giai đoạn 2020 – 2025. Đề án đưa ra những giải pháp cơ bản như tạo đầu mối duy nhất tiếp nhận phản ánh nội dung xâm hại trẻ em; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn để chủ động gỡ bỏ nội dung xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Đọc tiếp…

Trong Dat