Cần có chiến lược phát triển lĩnh vực tư nhân

Việt Nam cần một chiến lược để thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân phát triển tập trung vào chất lượng, do hiện nay đóng góp từ lĩnh vực này cho nền kinh tế vẫn còn khiêm tốn.

Đọc tiếp

Phóng viên TTXVN