Chuyên gia phân tích: Hiệu quả của gói hỗ trợ phụ thuộc vào việc thực hiện

Các chuyên gia nhận định, gói hỗ trợ 350 nghìn tỷ đồng (15,4 tỷ USD) là kịp thời và được lên kế hoạch tốt nhưng việc thực hiện như thế nào sẽ quyết định tốc độ phục hồi. Gói hỗ trợ đã được thông qua vào đầu tháng Một tại kỳ họp bất thường của Quốc hội được tổ chức để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy nền kinh tế sau 2 năm suy giảm do dịch Covid-19 gây ra.

Ngân hàng Thế giới bày tỏ một số lo ngại về gói hỗ trợ này, cụ thể là gói hỗ trợ về cơ bản không cung cấp hỗ trợ tiền mặt hoặc các chương trình xã hội để hỗ trợ người lao động và hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Đọc tiếp…

Dat Nguyen, Ha Mai