KTNN: Việt Nam đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững tại ĐBSCL

Cuộc Kiểm toán môi trường về quản lý nước ở lưu vực sông Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy Việt Nam đang đi đúng hướng để đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDG).

Kết quả kiểm toán  là nỗ lực hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam (KTNN) và Tổ chức các Cơ quan kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI) trong việc chia sẻ kiến thức và nâng cao năng lực về kiểm toán môi trường.

Kết quả kiểm toán cũng chỉ ra những hạn chế trong quy hoạch tài nguyên nước và hợp tác quản lý tài nguyên nước. Những hạn chế này xuất phát từ việc các cơ quan quản lý và các địa phương chưa cung cấp đầy đỷ các số liệu về quản lý tài nguyên nước, chưa đảm bảo kết nối từ Trung ương tới địa phương.

Đọc tiếp…